Børneterapi indledes altid med en samtale med forældrene for at afklare vanskelighedernes art og omfang. 

Selve behandlingen er delt mellem arbejdet med barnet og med forældrene. Barnet er hele tiden til stede og kan give udtryk for sine meninger. I denne proces arbejdes der med en tryg og tillidsfuld kontakt til barnet og forældrene. 

Barnets/ den unges alder er udgangspunktet i terapien, så barnet/den unge føler sig mødt og respekteret. Ved yngre børn kan der ofte indgå leg, og der lægges meget vægt på at inddrage kreative aktiviteter, for at aktivere vedkommendes ressourcer.

Jeg tilbyder behandling af:

  • angst
  • skolefobi
  • ensomhed
  • følelse af anderledeshed
  • lavt selvværd
  • faglige vanskeligheder m.m.