Mit arbejde med dig er baseret på en respektfuld samtale, hvor der arbejdes på at udvikle en tillidsfuld relation. Forløbet har til formål at afsøge hvilke problemer, der træder frem gennem samtalen og kroppens sprog, og derved hjælpe til at forløse blokeringer og genvinde vitalitet. Det er ikke så meget den biografiske historie (hvad du har oplevet), der er i centrum, men hvilken påvirkning denne har haft på dit sind og krop. Tempoet i denne proces afhænger af kroppen og sindet. Målet er at du genvinder energi, livsmod og evne til at klare udfordringer.

Jeg tilbyder behandling af:

  • angst
  • stress
  • depression
  • ensomhed
  • sorg
  • belastningssymptomer m.m.