Jeg kan tilbyde kurser inden for følgende emner:

  • Børns seksualitet
  • Sorgbearbejdning
  • Pubertet
  • Power to the parents 
  • Helping children growing up

Målgruppen er skoler, daginstitutioner og forældregrupper.

Børns seksualitet

 Kurset belyser, hvordan børns seksualitet udvikler sig i samspil med omgivelserne. Fokus vil være kendetegnene ved den normale nysgerrighed og seksuelle handlinger blandt børn, og hvad der kendetegner et bekymrende handlemønster.

Forældre og pædagoger får vejledning i at støtte barnet til at udvikle en sund seksualitet.

Sorgbearbejdning

Kurset sætter fokus på, hvad der kendetegner børn i sorg, og hvordan man som pædagog kan hjælpe børn og voksne omkring barnet igennem den svære proces. Via eksempler og enkle handleanvisninger bliver kursusdeltagerne i stand til at møde børn i sorg, så barnet ikke oplever at være ladt alene med sine følelser. 

Pubertet

Formålet med kurset er at belyse på, hvad der sker i puberteten, og hvad der kendetegner en almindelig udvikling. 

Hvilke betingelser skal være til stede for, at den unge kan skabe en moden personlighed og derved blive i stand til at møde udfordringer og realisere sine drømme?

Hvordan får forældrene mod til at møde den unges behov for både selvstændighed og nærhed?

Hvilke faktorer kan forstyrre denne udvikling?

Hvilke forhold kan afhjælpe disse?

Power to the parents

Kurset henvender sig til forældre og pædagoger. Formålet er at give en grundlæggende forståelse af tilknytning og dennes betydning for at skabe en meningsfuld og udviklende relation til forældrene som grundlag for at kunne fungere socialt. 

Kurset består af 8 sessioner, hvor Gordon Neufeld (Canadisk psykolog, Phd, gennem videoer) udfolder sin viden baseret på moderne udviklings-neuropsykologi og tilknytningsteori. Teorierne vil blive grundigt diskuteret på basis af deltagernes spørgsmål.

Kurset henvender sig både til forældre og pædagogisk personale med ansvar for børns opvækst. Materialet er meget praksisorienteret og anvendeligt. 

Børns udvikling sker gennem en tæt relation til omsorgsgiver, samt den voksnes evne til at se og forstå sit barn. Der er således tale om en proces, hvor de voksne må have tålmodighed og tillid til, at udvikling sker indefra, når de rette betingelser er til stede. 

Helping children growing up

Kurset henvender sig til forældre og pædagoger. Formålet med kurset er at give forståelse for, hvordan forældre og pædagogisk personale kan understøtte barnets udvikling, så det får mulighed for at realisere dets potentialer.

Kurset er baseret på 8 session med videoers med Gordon Neufeld (Canadisk psykolog, Phd.). Her udfolder han sin viden om hvordan barnet naturligt udvikler sine potentialer, hvorledes de nære voksne kan understøtte disse processer, og hvordan de nære voksne kan hæmme disse processer. 

Der er tale om at respektere barnets indre potentiale. Stole på barnets nysgerrighed, og hvorledes disse processer kan understøttes. 

Gennem spørgsmål og cases vil indholdet blive uddybet, nuanceret og sættes i relation til egen praksis. Kursets indhold har til hensigt at give forældre og pædagoger glæden tilbage i rollen som omsorgsperson for børn.  

Har ovennævnte vækket din interesse, er du meget velkommen til at ringe eller maile til mig for en uforpligtende snak.

Kontakt